Betalningen kommer inte inKreditförlustenPengar som säkerhetRenodlad tjänst

Vad kan hända om du inte får betalt?

Om du inte får betalt av en av dina kunder innebär det givetvis att du får en kreditförlust. Du kommer ha gjort uppdrag som du inte har teckning för och gör förlust på den affären. Om vi bortser från själva kundförlusten, vad kan hända kring själva fakturan och din kundreskontra när betalning uteblir? Det ska vi övergripande gå igenom här.

Betalningspåminnelse

Om du inte får betalt är det vanligaste att man skickar ut en betalningspåminnelse. Många väljer att vänta tills det gått ett par dagar över kredittiden för säkerhets skull. Om du har mindre än 30 dagars betaltid bör du trots det vänta tills efter 30 dagar innan du lägger på någon påminnelseavgift på fakturan.

Final notice

En del inkassobolag brukar skicka ut ett final notice brev till kunder med försenade betalningar. Det innebär att de påtalar vad som kommer ske i nästa läge om betalningen inte kommer in. Samtidigt ska det givetvis finnas något i brevet som hjälper kunden att betala, exempelvis en kopia på orginalfakturan eller kontaktuppgifter till den som ska få betalt.

Factoring

Om du använder dig av factoring i form av fakturabelåning innebär det att du lånar pengar med fakturan som säkerhet. Då står du själv fortfarande med kreditrisken. Om betalning uteblir kommer finansbolaget du lånar pengar av vilja ha betalt för sitt lån. Ofta regleras detta genom att de betalar ut ett lägre belopp på andra fakturor. På det sättet regleras kreditförlusten som en naturlig del av din factoring.
kredit risk | casino spel

Fakturaköp

Om du istället för factoring använder dig av den mer renodlade tjänsten fakturaköp brukar det betyda att du säljer dina fakturor helt och hållet. I det fallet betalar du högre provision på fakturan än vid factoring men med fördelen att finansbolaget tar över kreditrisken på kunden.

Kreditförlusten drabbar finansbolaget

I det här fallet är det alltså finansbolaget som drabbas av kreditförlusten. De har givetvis räknat med en viss mängd förluster i sin affär och bör klara av det. En del finansbolag helgarderar sig genom att främst försöka erbjuda factoring där du själv behåller kreditrisken.

Kreditförsäkring

De kan också ta kreditrisken själva men sen sälja den vidare till ett kreditförsäkringsbolag. Finansbolaget kan givetvis ha en mix av factoring, ej försäkrade fakturaköp och kreditförsäkrade fakturaköp för att försöka optimera sin avkastning i förhållande till de kreditrisker de tar på sig. Du som kund kan givetvis själv köpa kreditförsäkring för dina stora fakturor och affärer.